تجمع اعتراضی برنجکاران اهواز نسبت به ممنوعیت کشت تابستانه

0 32

تجمع اعتراضی برنجکاران اهواز نسبت به ممنوعیت کشت تابستانه
روز دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۹۷، جمعی از برنجکاران اهواز در اعتراض به ممنوعیت کشت تابستانه برای دومین بار مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند.

تجمع کنندگان که تعداد آنها بالغ بر ۳۰ نفر میشد، از برنجکاران شهرستان اهواز بودند که نسبت به اختصاص ندادن آب برای کشت برنج و ممنوع شدن کشت تابستانه این محصول دست به اعتراض زدند.

یکی از برنجکاران میگوید: تابستان امسال اجازه کشت برنج به کشاورزان خوزستان داده نشده و این موضوع می تواند ضربه سنگینی را به وضعیت درآمدی و معیشتی کشاورزان وارد کند. او در ادامه میگوید: بارش باران در سال زراعی جاری نسبت به سال های گذشته بهتر بوده و انتظار می رود که ممنوعیت کشت برداشته شود.
این کشاورزان در روز ۲۲ اردیبهشت نیز دست به تجمع زده بودند و اعلام کردند که هزاران نفر بدنبال این ممنوعیت از کار بیکار میشوند.

لازم به ذکر است که استان خوزستان دارای ۷۰هزار هکتار زمین زیر کشت برنج است که از هر هکتار حدود چهار تن شلتوک برداشت می شود. گفته می شود هر هکتار زمین زیر کشت برنج برای ۵نفر اشتغال ایجاد کرده از این رو ممنوعیت کشت باعث بیکاری ۳۵۰ هزار نفر خواهد شد.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود