اعتصاب و تجمع اعتراضی کارگران راه آهن اصفهان

0 28

اعتصاب و تجمع اعتراضی کارگران راه آهن اصفهان
روز دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۹۷، کارگران راه آهن اصفهان در اعتراض به حدود چهار ماه حقوق عقب مانده و در اعتراض به نپرداختن چندین ماه هزینه بیمه تامین اجتماعی و حدود ۱۴ ماه بیمه خدمات درمانی، اعتصاب کرده و در مقابل مدیریت شرکت تجمع اعتراضی کردند.

این در حالی است که هر ماه مبلغ ۳۰ هزار تومان بابت امور بیمه تکمیلی از حقوق کارگران کسر شده ولی به حساب بیمه واریز نشده است.
حدود ۷ هزار کارگر تحت مسئولیت شرکت تراورس مسئولیت نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن ایران را برعهده دارند که طی چند ماه اخیر بارها دست به اعتراض به منظور رسیدگی به خواسته‌های به حق خود زده‌اند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود