اعتصاب بازار بزرگ آزادی در کرمان

0 64

اعتصاب بازار بزرگ آزادی در کرمان
روز  سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۹۷  گسترش دامنه اعتصابات در سراسر کشوربه کرمان هم رسید و بازار بزرگ این شهر به اعتصابات پیوست.

این اعتصاب بدنبال اعتصابات بازار در تهران و مشهد صورت گرفته است.
روز دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۹۷ مغازه داران پاساژ علاالدین و مغازه داران بازار کویتی های تهران و بازار امین تهران در اعتراضبه گرانی ارز از باز کردن مغازه هایشان خودداری کرده و در یک اقدام هماهنگ دست به اعتصاب زدند.

همچنین روز شنبه ۲۲ اردیبهشت ۹۷ نیز بازاریان و کسبه بازار پوشاک عباس آباد تهران، دست به اعتصاب زده و از باز کردن مغازه های خود، خودداری کرده بودند.

 

 

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود