تجمع اعتراضی غارت شدگان موسسه کاسپین در مشهد

0 27

تجمع اعتراضی غارت شدگان موسسه کاسپین در مشهد

روز دوشنبه ۲۴ اردیبهشت‌ 97 غارت شدگان بجان آمده توسط موسسه کاسپین، در اعتراض به غارت دارایی و اموال شان، مقابل دفتر این موسسه در بلوار وکیل آباد مشهد تجمع اعتراضی برگزار کردند.

معترضين با به دست داشتن پلاکارد های مختلف، شعار می دادند:
ای بیشرف حیاکن پول مارو رهاکن
مرگ بر سیف

مال باختگان که تعداد قابل توجه آنها زنان بودند ماهها است که دنبال گرفتن حق خود از موسسه کاسپین هستند ولی حکومت ایران برای حل مسئله آنها هیچگونه اقدامی نمی کند.

مشهد ۲۴ اردیبهشت ۹۷ بلوار وکیل آباد

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود