اعتصاب مغازه داران پاساژ علاءالدین، بازار امین و بازار کویتی های تهران

0 75

اعتصاب مغازه داران پاساژ علاءالدین، بازار امین و بازار کویتی های تهران
روز دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۹۷ مغازه داران پاساژ علاالدین و مغازه داران بازار کویتی های تهران در اعتراض به گرانی ارز از باز کردن مغازه هایشان خودداری کرده و در یک اقدام هماهنگ دست به اعتصاب زدند.

لازم به یادآوری است روز شنبه ۲۲ اردیبهشت ۹۷ نیز بازاریان و کسبه بازار پوشاک عباس آباد تهران، دست به اعتصاب زده و از باز کردن مغازه های خود، خودداری کرده بودند.

پاساژ کویتی های تهران در خیابان جمهوری بعد از چهارراه استانبول و پاساژ علاء الدین تهران که یک مجتمع تجاری خرید و فروش موبایل و لوازم دیجیتال می باشد، واقع در تقاطع خیابان‌های جمهوری و حافظ است. گفته می شود این پاساژ شامل بیش از ۱۱۰۰ فروشگاه می شود.

همچنین در ادامه اعتصاب بازار تهران در اعتراص به گرانی دلار بازار امین حضور نیز بحالت نیمه تعطیل در آمد و خرید و فروش متوقف شد.

 

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود