اعتصاب رانندگان تاکسی شهرستان سلماس

0 41

اعتصاب رانندگان تاکسی شهرستان سلماس
روز چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۹۷، رانندگان تاکسی شهرستان سلماس (واقع در آذربایجان غربی)، در اعتراض به اضافه نمودن تعدادی تاکسی به ناوگان شهری و پایین بودن کرایه ها، دست از کار کشیده و اعتصاب کردند.

طبق مصوبه اخیر سازمان تاکسیرانی و شورای ترافیک شهرستان سلماس، مبنی بر اضافه شدن ۳۸ دستگاه تاکسی به ناوگان حمل و نقل شهری سلماس، درحال حاضر ۳۸ دستگاه تاکسی زردرنگ دارای نوار سبز در حال فعالیت می باشند در صورتیکه کارت خودروشان تاکسی است و کاربری تاکسی تلفنی دارند.
نبی مطلبی، مدیرعامل سازمان تاکسیرانی و حمل و نقل عمومی سلماس گفت: در حال نوسازی تاکسیهای شهری هستیم اما وی در نظر نگرفته است که مشکلات و مسائل رانندگان فعلی چه می شود و شغل آنها در معرض چه آسیبهایی خواهد بود.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود