سومین روز تجمع دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس

0 39

سومین روز تجمع دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس
روز سه شنبه ۲۸ فروردین ۹۷، دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس بار دیگر دست به تجمع اعتراضی زدند.

اعتراض دانشجویان مبنی بر عدم شفافیت در بودجه و هزینه های دانشگاه می باشد.
دانشجویان شعار می دادند:
صندلی حیا کن معاون رو رها کن
دانشجو برپا خیر، فریاد آر، بغض فروخورده را

علاوه بر کمبود امکانات رفاهی دانشجویان اعم از تغذیه، خوابگاه، اینترنت، کتابخانه و مسائل دیگر همچنان بر فشارهای مالی و تحصیلی دانشجویان افزوده می شود.
دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس سالهاست که با این مشکلات دست به گریبان هستند واین روزها این موضوع افزایش یافته است.

طبق گزارشات منتشر شده در این رابطه، در یکی از خوابگاه‌های دانشگاه اطلاعیه‌ای مبنی بر تخلیه‌ی خوابگاه پس از تعطیلات نوروزی توسط معاونت دانشجویی منتشر شد. این درحالی است که تخلیه و یا نقل و انتقال دانشجویان خوابگاهی بین دو ترم شکل می‌گیرد و این مساله تخلفی آشکار محسوب می‌شود.

یکی از مشکلات دانشجویان از دست دادن خوابگاهی است که به آنها تعلق داشت ولی نه تنها خوابگاه جایگزینی در نظر گرفته نشده بلکه سایر خوابگاه‌های استیجاری که حتی ظرفیت لازم را برای اسکان دانشجویان ندارد نیز تخلیه و تمامی خوابگاه‌های استیجاری واگذار خواهند شد.

تهران - سومین روز تجمع دانشجویان تربیت مدرس - مدیر بی لیافت گرفته حق ملت

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود