تجمع اعتراضی کشاورزان در مقابل بخشداری چنارود

0 31
تجمع اعتراضی کشاورزان در مقابل بخشداری چنارود
روز دوشنبه ۲۷ فروردین ۹۷، کشاورزان بخش چنارود (از شهرستان چادگان- استان اصفهان) در اعتراض نسبت به مشکل کمبود آب و آبیاری در مقابل بخشداری چنارود تجمع اعتراضی برگزار کردند
از سال ۱۳۹۵ نیز با خشک شدن چهار قنات روستای اورگان در این شهرستان ۳۰ هکتار باغ در حال خشک شدن بودند.
 این چهار قنات متعلق به روستای اورگان به نام های قنات کاریز، قنات اردوبازار، قنات مازه ها و قنات کربلایی علی شاه بودند.
قنات مازه ها که مهمترین قنات روستای اورگان و فاصله آن با رودخانه زاینده رود یک کیلومتر بود ۴۰ لیتر در ثانیه آب داشت که مدتهاست هیچ آبی ندارد.

قنات کاریز  نیز  به دلیل لایروبی نکردن توسط سازمان جهاد کشاورزی خشک شد.

قنات اردو بازار و کربلایی علی شاه هم به دلیل خشک سالی های متوالی و کم آبی خشک شده است.لازم به ذکر است که از ۱۳۰ قنات موجود در شهرستان چادگان، بسیاری از آنها خشک و غیر قابل استفاده هستند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود