تجمع اعتراضی غارت شدگان در اهواز، گچساران و تهران

0 40

تجمع اعتراضی غارت شدگان در اهواز، گچساران و تهران
جمعی از غارت شدگان موسسه آرمان وحدت امروز سه شنبه ۲۸ فروردین ماه، در مقابل دفتر سرپرستی شعب استان خوزستان دست به تجمع زده و ورودی آن را گل‌مالی کردند.

همچنین عده ای از غارت‌شدگان مؤسسه آرمان وحدت مقابل شعبه شریعتی موسسه اعتباری ملل در اهواز نیز دست به تجمع اعتراضی زدند. غارت شدگان روی درب موسسه اعتباری ملل شعبه زیتون اهواز روغن سوخته ریخته و این موسسه را بستند.
آنها شعار می دادند:
دولت تدبیر و امید کور بود دزدی رو ندید؟
بگو مرگ بر سیف
ملل ورشکسته رو پول ما نشسته

 

تجمع اعتراضی غارت شدگان موسسه آرمان وحدت در اهواز

 

همچنین سپرده گذاران غارت شده شعبه ملل در گچساران نیز در اعتراض به غارت دارایی شان، درب این موسسه را بسته و آن را تعطیل کردند.

همچنین غارت شدگان موسسه اعتباری توسعه البرز تهران نیز در مقابل بانک مرکزی دست به تجمع زدند.

 

غارت شدگان موسسه اعتباری توسعه البرز تهران

اهواز ریختن روغن سوخته روی درب موسسه ملل شعبه زیتون

تهران - تجمع اعتراضی غارت شدگان البرز

تهران - تجمع اعتراضی غارت شدگان البرز

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود