دومین روز اعتصابات اعتراضی بازاریان و کسبه در بانه و جوانرود

0 116

دومین روز اعتصابات اعتراضی بازاریان و کسبه در بانه و جوانرود
امروز دوشنبه ۲۷ فروردین ۹۷ بازاریان و کسبه جوانرود و بانه برای دومین روز متوالی در اعتراض بە قوانین جدید گمرکی، بالا رفتن تعرفه ها و بستە شدن مرزها اعتصاب کردند. اعتصاب کنندگان در جوانرود به سمت فرمانداری در این شهر حرکت کرده و به نشانه خالی بودن سفره های مردم، اقدام به پهن کردن سفره خالی در خیابان کردند.

لازم به یادآوری است که روز یکشنبه ۲۶ فروردین نیز بدنبال فراخوان داده شده توسط بازاریان و کسبه بانه و جوانرود (کردستان)، اعتصاب گسترده ای در این دو شهر برگزار شد.
لازم به ذکر است که از روز ۱۵ فروردین سال جاری و در اواخر سال ۹۶،  بازاریان و کسبه بارها دست به اعتصاب چند روزه زده اند ولی تاکنون پاسخی نگرفته اند.
علت اعتراض عمومی که در بانه و جوانرود در جریان است  اقدامات حکومت ایران در ماه های اخیر میباشد. طی این چند ماه، مرزهای بانه، مریوان و سردشت بطور کامل بسته شده است و بسته شدن مرزها، بخصوص مرزهای کولبری، سبب تشدید بیکاری گردیده است.
به اعتراف نماینده شهر مریوان تنها در این شهر ۸ هزار کولبر بیکار شده اند و این باعث رکود شدید در میان بازاریان و کسبه شده است.

جوانرود حرکت بازاریان و کسبه به سمت فرمانداری رژیم 970127

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود