تداوم تجمعات اعتراضی غارت شدگان کاسپین در تهران، رشت، مشهد و اهواز

0 56

تداوم تجمعات اعتراضی غارت شدگان کاسپین در تهران، رشت، مشهد و اهواز

غارت شدگان موسسه کاسپین امروز  ۲۷فروردین نیز در اعتراض به غارت اموالشان در شهرهای تهران، رشت و اهواز تجمع کرده اند. همچنین روز یکشنبه ۲۶ فروردین  در شهر مشهد یک تجمع اعتراضی در همین رابطه برگزار شد.

از صبح امروز در تهران مال باختگان موسسه کاسپین در مقابل شعبه ستارخان این موسسه تجمع کرده و
شعار می دادند:
نه وعده نه فرصت فقط پول ملت
کاسپین دزدی کرده دولت حمایت کرده

در رشت نیز  جمعی از شهروندانی که توسط این موسسه غارت شده اند در مقابل شعبه سرپرستی شهر رشت تجمع کرده و ضمن دادن شعار، تخم مرغ گندیده به سمت این موسسه پرتاب کرده اند.

غارت شدگان موسسات مالی اهواز نیز امروز مقابل شعبه ملل تجمع کردند و شعار می دادند:

خوزستانی می میرد ذلت نمی پذیرد

میمیریم میمیریم پولامون را پس می گیریم

مرگ برسیف……..

همچنین روز یکشنبه ۲۶ فروردین غارت شدگان موسسه کاسپین مشهد در مقابل شعبه پامچال واقع در بولوار سجاد تجمع اعتراضی برگزار کردند.

تهران تجمع غارت شدگان کاسپین 970127

رشت تجمع غارت شدگان کاسپین

اهواز غارت شدگان موسسه کاسپین

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود