تجمع اعتراضی غارت شدگان موسسه کاسپین

0 49

تجمع اعتراضی غارت شدگان موسسه کاسپین
روز یکشنبه ۲۶ فروردین ۹۷، غارت شدگان موسسه کاسپین در مقابل شعبه پامچال واقع در بولوار سجاد تجمع اعتراضی برگزار کردند.

تجمع کنندگان پلاکاردهایی دردست داشتندکه روی یکی از آنها نوشته شده بود:
«پشت پرده موسسه مجاز کاسپین چیست که هیچکدام از مسئولین وقوای سه گانه جرات افشاگری وپیگیری ندارند.»
«رفع مشکل ۹۸ درصدی سپرده گذاران موسسه مجاز کاسپین که از سوی مسئولین و رسانه ملی عنوان میشود یک دروغ بزرگ است.»
تجمع کنندگان خواهان برگرداندن سپرده های به غارت رفته شان هستند.

لازم به ذکر است همزمان غارت شدگان درب شعبه ملل اهواز از شعبه های موسسه آرمان وحدت را بستند.
همچنین تجمع کنندگان برای نشان دادن اعتراض خود درب شعبه زیتون اهواز را گل گرفتند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود