اعتصاب سراسری بازاریان و کسبه شهرهای بانه و جوانرود

0 244

اعتصاب سراسری بازاریان و کسبه شهرهای بانه و جوانرود
صبح روز یکشنبه ۲۶ فروردین ۹۷، بدنبال فراخوان داده شده توسط بازاریان و کسبه بانه و جوانرود (کردستان)، در اعتراض به بسته شدن دروازه های مرزی و بالا رفتن تعرفه های گمرکی دست به اعتصاب زدند.

مغازه داران و مردم بانه بعد از اعتصاب گسترده به سمت فرمانداری بانه حرکت کردند که تبدیل به یک تظاهرات اعتراضی شد آنها با حرکت سمبلیک پهن کردن سفره خالی وضعیت فعلی موجود را نشان دادند.

 

بانه پهن کردن سفره خالی توسط بازایان و کسبه

 

لازم به ذکر است که روز ۱۵ فروردین سال جاری و در اواخر سال گذشته نیز بازاریان و کسبه بارها درست به اعتصاب چند روزه زدند تا بلکه پاسخی به درخواستهایشان داده شود ولی تا کنون به نتیجه نرسیدند.

حکومت در ماه های اخیر، به طور کامل اقدام به بستن مرزهای بانه، مریوان، پیرانشار و سردشت کرده است.
بسته شدن مرزها و بخصوص مرزهای کولبری سبب تشدید بیکاری شده است.
به اعتراف نماینده شهر مریوان تنها در این شهر ۸ هزار کولبر بیکار شده اند و این باعث رکود شدید در میان بازاریان و کسبه شده است.

بانه - اعتصاب بازاریان و کسبه بانه

جوانرود - اعتصاب بازاریان و کسبه

بانه پهن کردن سفره خالی توسط بازایان و کسبه

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود