تجمع اعتراضی کشاورزان دهستان شاتور در اعتراض به نداشتن حقابه

0 74

تجمع اعتراضی کشاورزان دهستان شاتور در اعتراض به نداشتن حقابه
صبح روز جمعه ۲۴ فروردین ۹۷، کشاورزان زحمتکش در شاتور نیز همراه با کشاورزان اصفهان دست به اعتراض و راهپیمایی زدند.
آنها با اسم بردن از چند تن از مسئولین حکومتی شعار می دادند: مرگ بر چهار خائن آب فروش
آنها همچنین شعار میدادند: نصر من الله و فتح القریب مرگ بر این دولت مردم فریب
در اصفهان نیز کشاورزان در خیابان جی دست به راهپیمایی زدند اما نیروهای گارد ضد شورش مسیر مقابل آنها را سد کردند و مانع راهپیمایی آنان شدند. کشاورزان نیز در برابر تهدیدات فرمانده انتظامی که تلاش داشت آنها را متفرق کند او را هو کردند.
کشاورزان دهستان شاتور در راهپیمایی خودشان به سمت خیابان جی (نزدیک چهارراه اریسون) شعار می دادند: دشمن ما همینجاست الکی میگن آمریکاست
این شعار را اساسا زنان شرکت کننده در تظاهرات می دادند.

لازم به توضیح است که دهستان شوتاور از جنوب به جاده  اصفهان _ورزنه، از شرق به روستای قمشان و از غرب به روستای سکان محدود می گردد.

اصفهان تجمع کشاورزان دهستان شاتور

اصفهان تجمع کشاورزان دهستان شاتور

دهستان شاتور - تجمع کشاورزان و پخش آش برای ناهار

اصفهان شاتور- شعار نصر من الله کشاورزان

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود