تجمع اعتراضی کشاورزان اصفهان در میدان خوراسگان برای چندمین بار

0 74

تجمع اعتراضی کشاورزان اصفهان در میدان خوراسگان برای چندمین بار
جمعه ۲۴ فروردین ۹۷، کشاورزان معترض اصفهانی برای چندمین بار در فلکه خوراسگان دست به تجمع اعتراضی زدند.
نیروهای گارد ضد شورش و نیروی انتظامی نیز از ساعت ۸ و۴۵ دقیقه صبح با ۵ دستگاه اتوبوس مجهز به آب پاش وتفنگهای گاز اشک آور وارد پارگینگ کردآباد شدند.
این در حالی بود که هر لحظه بر تعداد کشاورزان و مردم معترض اصفهان افزوده میشد.
لازم به یادآوری است که روز گذشته نیز کسبه و بازار اصفهان با بستن مغازه های خود کشاورزان را در این تجمع همراهی کردند.
نیروی انتظامی تلاش دارد تا تظاهرات کنندگان را از ادامه تجمعشان منصرف کند و با تلاش میکند با دادن وعده و ترساندن آنها را متفرق کند.

چهاراه اریسون کشاورز میجنگد اب یزد

خبابون جی به سمت چهاراه اریسون

تجمع اعتراضی کشاورزان اصفهان در میدان خوراسگان برای چندمین بار

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود