تظاهرات بزرگ مردم وکشاورزان معترض اصفهان در فلکه خوراسگان

0 49

تظاهرات بزرگ مردم وکشاورزان معترض اصفهان در فلکه خوراسگان
روز پنجشنبه ۲۳ فروردین ۹۷، کشاورزان و مردم معترض اصفهان تظاهرات خودشان را با شعار « کشاورز بی گناه آزاد باید گردد»، در فلکه خوراسگان آغاز کردند.
لازم به توضیح است که روز گذشته چهارشنبه ۲۲ فروردین تعدادی از تظاهرکنندگان توسط نیروهای گارد ضد شورش دستگیر شده اند.
این در حالی است که دولت در حال دزدیدن آب اصفهان به سود خود می باشد به این ترتیب که یک ایستگاه پمپ خانه آب زیرزمینی در کاشان احداث کرده و کارفرمای آن شرکت آب منطقه ای اصفهان می باشد و دارای ظرفیتی برابر با ۳ هزار لیتر بر ثانیه است.
این پروژه مخفیانه از زیر زمین در مسیر چادگان به سمت داران توسط موتورهای بزرگ آب از پایین به سمت کاشان پمپاژ میشود اما دولت به کشاورزان اصفهان میگوید که آب نیست و آنها را از حقابه مشروعشان منع می کند یا با دادن وعده های پوچ آنها را برای سالهای بعد سرمی دواند!
ازطرفی مافیای آب هم پیمان با دولت آب پشت سد زنده رود را به هرسوکه خود دولت خواسته می کشاند.

 

اصفهان - ۲۳ فروردین چهارراه ادیسون

اصفهان - تظاهرات بزرگ مردم وکشاورزان معترض اصفهان در فلکه خوراسگان

اصفهان - تظاهرات کشاورزان با شعار بی شرف بی شرف

اصفهان - نیروی موتورسوار ضد شورش در مسیر برای سرکوب تظاهرات کشاورزان

اصفهان - شعار کشاورزان نترسید نترسید

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود