اعتصاب کارگران راه آهن شمال شرق دامغان (شرکت تراورس)

0 91

اعتصاب کارگران راه آهن شمال شرق دامغان (شرکت تراورس)
روز پنجشنبه ۲۳ فروردین ۹۷، کارگران راه آهن دامغان در اعتراض به عدم دریافت حقوق سال۹۶ دست از کار کشیده و اعتصاب کردند.
کارگران راه آهن دامغان اعلام کردند روز یکشنبه آینده نیز اعتصاب خواهند کرد.

لازم به یادآوری است که کارگران حوزه راه آهن شمال شرق دامغان (شرکت تراورس) اسفند ماه سال ۹۶ نیز در اعتراض به عدم دریافت چند ماه حقوق و حق بیمه مقابل فرمانداری و دفترامام جمعه دامغان تجمع کرده بودند.
کارگران راه آهن دامغان ۴-۵ ماه است که دستمزدی دریافت نکرده و حق بیمه هایشان واریز نشده است.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود