ممانعت از شکل گیری تجمع غارت شدگان کاسپین در تهران

0 64

ممانعت از شکل گیری تجمع غارت شدگان کاسپین در تهران
طبق فراخوان از پیش داده شده توسط غارت شدگان، قرار بر این بود تا روز دوشنبه ۲۰ فروردین، در برابر مجلس شورای اسلامی دست به تجمع اعتراضی بزنند.
غارت شدگان کاسپین در این تجمع خواستار تحقق مطالباتشان بودند.
اما از آغازین ساعات کاری روز، نیروهای امنیتی و انتظامی مانع شکل گیری این تجمع شدند و برخی از غارت شدگان را نیز که به محل آمده بودند دستگیر کرده و بنرهای آنان را هم جمع کردند.
این در حالی است که در پایان سال گذشته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: تا نیمه اول سال آینده وضع همه مؤسسات مالی- اعتباری غیرمجاز تعیین تکلیف می شود.
پور ابراهیمی افزود: در چند روز آینده بانک مرکزی برنامه خود را برای مشخص شدن نهایی وضع این مؤسسات اعلام کند و قرار بود بانک مرکزی همه مغایرت های موجود در مؤسسات مالی را تا پایان امسال برطرف کند اما غارت شدگان تا کنون هیچ پاسخی مبنی بر رسیدگی به خواسته هایشان دریافت نکرده اند.

 

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود