تجمع بزرگ اعتراضی کشاورزان اصفهان نسبت به قطع شدن حق آبه

0 89

تجمع بزرگ اعتراضی کشاورزان اصفهان نسبت به قطع شدن حق آبه
روزشنبه ۱۸ فروردین ۹۷، کشاورزان اصفهان بار دیگر در اعتراض به قطع شدن حق آبه دست به تجمع اعتراضی زدند.

جمعی از کشاورزان در مقابل ساختمان آب منطقه ای اصفهان، و جمعی دیگر در زیر پل خاجو تجمع کرده و شعار می دادند:
اردکانی یزدی تو مافیای آبی تو ضد انقلابی
عزا عزاست امروز / روز عزاست امروز / زندگی کشاورز روی هواست امروز
آب زاینده رود حق مسلم ماست
ناله این کشاورز ناله زنده رود است
پس از تجمع مردم و کشاورزان در پل خواجو اصفهان، ماموران گارد ضد شورش برای متفرق کردن مردم وارد عمل شده و با تهاجم به آنان، قصد متفرق کردن تجمع کنندگان را داشتند. براثر این تهاجم چند نفر از مردم زخمی و مصدوم شدند.

تجمع بزرگ اعتراضی کشاورزان اصفهان

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود