ادامه اعتصاب بازاریان و کسبه جوانرود در دومین روز متوالی

0 99

ادامه اعتصاب بازاریان و کسبه جوانرود در دومین روز متوالی
صبح امروز چهارشنبه ۱۵ فروردین ماه ۹۷، اعتصاب روز گذشته بازاریان و کسبه شهرهای مرزنشین غرب کشور و سایر شهرهای کردستان و آذربایجان غربی برای دومین روز در جوانرود ادامه داشت.

این فراخوان در اعتراض به بسته شدن معابر کولبری و چند برابر شدن کرایه بار، از روز سه شنبه ۱۴ فروردین ۹۷، با اعتصاب سراسری بازاریان و کسبه آغاز شده بود.

لازم به ذکر است که بازاریان و کسبه شهرهای مرزنشین سال گذشته نیز در روزهای پایان سال دست به تعطیلی بازارچه ها و مغازه های خود زده بودند.
مردم و کسبه جوانرود نیز مقابل فرمانداری این شهر دست به تجمع اعتراضی زده بودند.

 

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود