اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه در بخش کشاورزی

0 81

اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه در بخش کشاورزی
کارگران بخش کشاورزی شرکت نیشکر هفت تپه از صبح سه‌شنبه هفتم فروردین ماه ۹۷، اولین اعتصاب خود را در سال جدید آغاز کردند

کارگران نیشکر هفت تپه در اعتراض به پرداخت نشدن ۲ ماه حقوق و عیدی و پاداش خود اعتصاب کرده‌اند.
کارگران معترض دست به راهپیمایی به سمت بازار هفت تپه زده و دو بنر بزرگ همراه داشتند که روی آنها نوشته شده بود: «کارگر هفت تپه گرسنه‌ایم گرسنه‌ایم» و «سال ۹۷ سفر خالی کارگران هفت تپه». آنها شعار می‌دادند: «کارگر هفت تپه گرسنه‌ایم گرسنه‌ایم»

آنها همچنین به کارفرماهای بخش خصوصی اعتراض داشتند و شعار می‌دادند:
«ما اقبالی نمی‌خواهیم نمی‌خواهیم»، «نه رستمی نه بیگی باید بشه دولتی»

کارگران در ادامه راهپیمایی خود اقدام به آتش زدن بنرهای نصب شده توسط کارفرما کردند.

اعتصاب و راهپیمایی کارگران نیشکر هفت تپه در واکنش به انتشار لیستی از اراضی پلاک های مختلف واگذار شده به محصولگرا و خبر اخراج تمام نیروهای اقبالی و روزمزد در اردیبهشت ماه می‌باشد.

کارگران نیشکر هفت تپه خواستار پرداخت شدن حقوق معوقه خود، باز شدن سهمیه آب برای آبیاری و بازگشت شرکت نیشکر هفت تپه از دست بخش خصوصی به زیر نظارت دولت هستند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود