کارگران فولاد اهواز برای بیست و هشتمین روز دست به اعتراض و اعتصاب زدند

0 66

کارگران فولاد اهواز برای بیست و هشتمین روز دست به اعتراض و اعتصاب زدند
کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز (فولاد اهواز) روز دوشنبه ۲۸ اسفند ماه ۹۶، برای بیست و هشتمین روز دست به تجمع و اعتصاب زدند.

کارگران فولاد اهواز بر ادامه اعتراضات خود تا رسیدن به تمامی خواسته‌های به حقشان تأکید کردند.

کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز (فولاد اهواز) به پرداخت نشدن حقوق خود، بعضا بیش از یک سال، دریافت نکردن عیدی و پاداش پایان سال ۹۵، مشخص نبودن وضعیت بازنشستگی حدود ۶۰۰ نفر از کارگران، واریز نشدن حق بیمه کارگران به صندوق سازمان تأمین اجتماعی و… اعتراض دارند و اعلام کرده اند تا رسیدن به خواسته های به حق خود دست از تجمعات و اعتراضات خود برنخواهند داشت.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود