پرسنل آموزش و پرورش دلفان تهدید به استعفا دسته جمعی کردند

0 32

پرسنل آموزش و پرورش دلفان تهدید به استعفا دسته جمعی کردند
کارکنان و پرسنل ستادی اداره آموزش و پرورش شهرستان دلفان روز دوشنبه ۲۸ اسفند ماه ۹۶، در اعتراض به پرداخت نشدن اضافه کار یک ساله خود و سایر مطالبات، تهدید به استعفا دسته جمعی کردند.

کارکنان و پرسنل اداره آموزش و پرورش دلفان نیز همانند دیگر شهرستان ها یک سال است که هیچ گونه اضافه کاری دریافت نکرده‌اند. آنها گفتند هماهنگ هستند تا در صورت پرداخت نشدن مطالبات معوقه خود، در اولین روز کاری بعد از تعطیلات عید علاوه بر تحصن، استعفای دسته جمعی خود را نیز اعلام کنند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود