اعتراض کارگران شرکت حمل و نقل خلیج فارس به وضعیت اسفبار این شرکت

0 49

کارگران شرکت حمل و نقل خلیج فارس در اسلامشهر در اعتراض به وضعیت اسفنبار این شرکت تجمع کردند
کارگران شرکت حمل و نقل خلیج فارس روز یکشنبه ۲۷ اسفند ماه ۹۶، مقابل ساختمان مرکزی شرکت، دست به تجمع اعتراضی زدند تا نسبت به وضعیت اسفبار آن اعتراض کنند.

کارگران معترض شرکت حمل و نقل خلیج فارس شعار می‌دادند:
عزا عزاست امروز روز  عزاست امروز زندگی کارگر روی هواست امروز

شرکت حمل و نقل خلیج فارس که پیش از این یکی از ۱۰ شرکت برتر حمل و نقل بین‌المللی ایران به شمار می‌رفت، در پی واگذاری سهام شرکت در اردیبهشت ماه ۹۵ به بخش خصوصی، بدلیل سوء مدیریت با بحران‌های شدید مالی روبرو شده است. به طوری که ماه‌هاست از پرداخت حقوق کارگران سرباز زده است.

پیش از این نیز روز ۱۶ اسفند ماه ۹۶، بیش از ۵۰۰ تن از کارگران شرکت خلیج فارس در اسلامشهر مقابل ساختمان مرکزی این شرکت دست به تجمع زدند تا نسبت به پرداخت نشدن ۵ تا ۸ ماه مطالبات خود اعتراض کنند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود