کارگران فولاد اهواز برای بیست و هفتمین روز اعتصاب کردند

0 52

کارگران فولاد اهواز برای بیست و هفتمین روز اعتصاب کردند
کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز (فولاد اهواز) روز یکشنبه ۲۷ اسفند ماه ۹۶، برای بیست و هفتمین روز مقابل استانداری خوزستان در اهواز تجمع کرده و بر ادامه اعتصاب خود تا رسیدن به تمامی خواسته‌هایشان تأکید کردند.

کارگران فولاد اهواز در اعتراض شعار می‌دادند:
تا حق خود نگیریم از اینجا نمی‌ریم
کارگر می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد
یا حجت ابن الحسن ریشه ظلمو بکن

کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز (فولاد اهواز) به پرداخت نشدن حقوق خود، بعضا بیش از یک سال، دریافت نکردن عیدی و پاداش پایان سال ۹۵، مشخص نبودن وضعیت بازنشستگی حدود ۶۰۰ نفر از کارگران، واریز نشدن حق بیمه کارگران به صندوق سازمان تأمین اجتماعی و… اعتراض دارند و اعلام کرده اند تا رسیدن به خواسته های به حق خود دست از تجمعات و اعتراضات خود برنخواهند داشت.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود