تحصن جمعی از معلمان و همکاران محمد حبیبی

0 121

تحصن جمعی از معلمان و همکاران محمد حبیبی
جمعی از فعالان صنفی فرهنگی و معلم و دوستان معلم زندانی آقای محمد حبیبی همراه با خانواده صبح روز چهارشنبه ۲۳ اسفند ماه ۹۶، از ساعت ۱۰۳۰ در مدرسه محل کار وی در شهریار دست به تحصن زدند.

در این تحصن از کانون صنفی تهران، کانون البرز، پیشکسوتان فرهنگی ایران، اتحاد بازنشستگان، کانون شهر قدس و همکارانی از کرمان و شیراز و تاکستان حضور داشتند.

معلمین متحصن خواستار موضع گیری وزیر آموزش و پرورش بوده و گفتند وزیر باید صریح و شفاف خشونت اعمال شده توسط لباس شخصی ها هنگام دستگیری محمد حبیبی را محکوم نمایند.

آنها همچنین گفتند قوه قضاییه باید محل نگهداری عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان تهران را پس از ۱۲ روز بی‌خبری به خانواده اعلام نموده و سلامت وی را تضمین کنند و بدون فوت وقت وی را آزادی نمایند.

 

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود