تجمع کارگران کاشی حافظ مقابل استانداری فارس

0 75

تجمع کارگران کاشی حافظ مقابل استانداری فارس
کارگران کاشی حافظ روز چهارشنبه ۲۳ اسفند ماه ۹۶، مقابل استانداری فارس در شیراز دست به تجمع اعتراضی زدند تا نسبت به پرداخت نشدن حقوق خود در سال جاری اعتراض کنند.

کارگران کارخانه کاشی حافظ ۱۲ ماه است که هیچ حقوقی دریافت نکرده‌اند.

کارخانه کاشی حافظ که از سال ۱۳۵۵ در استان فارس مشغول فعالیت است یکی از صدها واحد تولیدی در ایران است که طی سال‌های گذشته با واگذار شدن آنها به بخش خصوصی و دزدی و چپاول مدیران آن، با مشکلات مالی زیاد مواجه شده است و علاوه بر اینکه تعداد قابل توجهی از کارگران خود را از کار بیکار و اخراج کرده، ۱۲ ماه است که حقوق و دستمزدهای کارگران را نپرداخته است.

کارگران کاشی حافظ روز دوشنبه ۱۲ اسفند ماه ۹۶ نیز دست به تجمع و راهپیمایی زدند.

 

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود