تجمع اعتراضی کارگران گروه ملی فولاد اهواز برای بیست و سومین روز

0 71

تجمع اعتراضی کارگران گروه ملی فولاد اهواز برای بیست و سومین روز
کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز (فولاد اهواز) روز چهارشنبه ۲۳ اسفند ماه ۹۶، برای بیست و سومین روز دست به اعتراض و تجمع مقابل استانداری خوزستان در اهواز زدند.

کارگران معترض فولاد اهواز شعار می‌دادند:
حسین حسین شعارشون دزدی افتخارشون

کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران به پرداخت نشدن حقوق خود، بعضا بیش از یک سال، دریافت نکردن عیدی و پاداش پایان سال ۹۵، مشخص نبودن وضعیت بازنشستگی حدود ۶۰۰ نفر از کارگران، واریز نشدن حق بیمه کارگران به صندوق سازمان تأمین اجتماعی و… اعتراض دارند و اعلام کرده اند تا رسیدن به خواسته های به حق خود دست از تجمعات و اعتراضات خود برنخواهند داشت.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود