چهارشنبه سوری صحنه اعتراض جوانان به حکومت آخوندی

0 162

چهارشنبه سوری در نقاط مختلف ایران
علیرغم ترس و وحشت سران حکومت از برپایی جشن ملی چهارشنبه‌ سوری و اقداماتی که طی روزهای اخیر برای جلوگیری از برگزاری آن کرد، جوانان و مردم در سراسر ایران رو در روی نظام آخوندی به برگزاری چهارشنبه سوری پرداختند.

جوانان قیام آفرین و کانون‌های شورشی در شهرهای مختلف ایران با آتش زدن عکسهای خمینی و خامنه‌ای و شعارنویسی گسترده به استقبال چهارشنبه سوری رفتند.

در کنگاور جوانان قیامی سه‌شنبه ۲۲ اسفند ماه اولین نارنجک خود را به مناسبت چهارشنبه سوری به یک ساختمان دولتی کوبیدند.

در مشهد جوانان با نارنجک های دست ساز به خودروی عملیات ایستگاه شماره ۱۴ آتش نشانی تهاجم کردند.
جوانان تبریز با ترقه و نارنجک های دست ساز در محلات مختلف شهر با نیروهای سرکوبگر مقابله کردند.
جوانان سقز با برپا کردن آتش و انفجار ترقه‌ها عکسهای خمینی و خامنه‌ای را آتش کشیدند.
در کرمانشاه جوانان دلیر بنر بزرگ خامنه‌ای را به آتش کشیدند
جوانان بر دیوارهای شهر تهران نوشتند: «آخرین چهارشنبه سوری آخوندها» و پیام سرنگونی سر دادند.
در شهرهای زنجان، ارومیه، سردشت، بوکان، اشنویه، بانه، مهاباد، مریوان، تهران، سقز، تبریز، مشهد، دورود، دزفول، اهواز، کنگاور، شهسوار و بندرعباس مردم و جوانان با برافروختن آتش و انفجار ترقه‌ها به استقبال از جشن ملی چهارشنبه‌ سوری رفتند.
در ورامین جوانان شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند.
در کرج جوانان شعار مرگ بر خامنه ای و مرگ بر دیکتاتور سر دادند.
در اندیمشک جوانان اقدام به آتش کشیدن لاستیک ها و بستن خیابان ها کردند.
در اسلامشهر جوانان اقدام به آتش زدن منابع زباله کرده و شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند.
در کرمانشاه جوانان بالنی که روی آن نوشته شده بود مرگ بر خامنه ای و سپاه و بسیج و انتظامی را به هوا فرستادند. آنها همچنین بنر بزرگی از عکس خامنه‌ای را به آتش کشیدند.

ارومیه جشن چهارشنبه سوری

تهران تئاتر شهر چهارشنبه سوری

تهران - انفجار بمب دست ساز توسط جوانان قیام

کرمانشاه جشن چهارشنبه سوری روانسر

اشنویه برگزاری مراسم چهارشنبه سوری در اشنویه

بوکان برگزاری مراسم چهارشنبه سوری

ارومیه برگزاری مراسم چهارشنبه سوری

اندیمشک خیابان شهدا

زنجان - میدان سیلاب آتش جواب آتش

اورمیه گلشهر جشن چهارشنبه سوری

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود