تجمع چغندرکاران نقده مقابل کارخانه قند نقده

0 73

تجمع چغندرکاران نقده مقابل کارخانه قند نقده
چغندرکاران نقده روز سه‌شنبه ۲۲ اسفند ماه ۹۶، مقابل کارخانه قند نقده دست به تجمع زدند تا نسبت به عدم پرداخت مطالبات خود اعتراض کنند.

این چندمین بار است که چغندرکارران نقده دست به اعتراض زده و خواهان پرداخت مطالبات خود می شوند. چغندرکاران معترض گفتند تا کنون چندین بار در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدهای خود مقابل نهادهای مختلف دولتی دست به تجمع زده‌اند ولی هیچ پاسخی به آنها داده نشده است.

چغندرکاران که بطور خاص در روزهای پایانی سال با مشکلات معیشتی بیشتری برای خود و خانواده‌هایشان مواجه هستند، اعلام کردند تا رسدن به خواسته‌های خود به این تجمعات اعتراضی ادامه خواهند داد.

چغندرکاران نقده پیش از این در روز ۱۶ اسفند نیز مقابل کارخانه قند نقده دست به تجمع اعتراضی زدند.

 

 

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود