تجمع اعتراضی کارگران دریایی و خدمات بندری شرکت هدایت کشتی

0 58

تجمع اعتراضی کارگران دریایی و خدمات بندری شرکت هدایت کشتی
جمعی از کارگران دریایی و خدمات بندری شرکت هدایت کشتی روز دوشنبه ۲۱ اسفند ماه ۹۶، دست به تجمع اعتراضی مقابل ساختمان این شرکت در اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان واقع در بندر خمینی زدند.

کارگران معترض شرکت هدایت کشتی نسبت به کاهش حقوق خود اعتراض دارند. آنها گفتند: حدود دو سال است مبلغی به ما پرداخت می‌شود که بر این اساس برای زندگی و مخارج خود برنامه‌ریزی کرده‌ایم ولی امروز نامه‌آی توسط مدیریتشرکت هدایت کشتی صادر شد. مبنی بر این که مبلغ از سال ۹۷ تغییر خواهد کرد که به زیان ملوانان و طناب گیر است.

حدود ۴۰۰ ملوان و طناب گیر در شرکت هدایت کشتی مشغول به کار هستند.

 

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود