تجمع اعتراضی کارگران حوزه راه آهن شمال شرق دامغان

0 77

تجمع اعتراضی کارگران حوزه راه آهن شمال شرق دامغان
کارگران حوزه راه آهن شمال شرق دامغان (شرکت تراورس) روز دوشنبه ۲۱ اسفند ماه ۹۶، مقابل فرمانداری دامغان و دفتر امام جمعه دامغان تجمع اعتراضی کردند.

کارگران حوزه راه آهن شمال شرق نسبت به پرداخت نشدن چند ماه حقوق و حق بیمه خود اعتراض دارند.
یکی از کارگران گفت: من چهار ماه است طلب دارم و طی این مدت نتوانستم برای فرزندانم لباس مناسب تهیه کنم و شرمنده فرزاندان و همسرم هستم ولی هیچ کس پاسخگو نیست.

کارگر دیگری گفت: ما واقعا می‌خواهیم بدانیم آیا تاکنون حقوق و بیمه فرماندار و مدیرکل راه آهن نیز چهار ماه عقب افتاده است تا بدانند ما چه می‌کشیم و برای تهیه مایحتاج ضروری زندگی خود با چه مشکلاتی مواجه هستیم. مسئولین به ما تنها وعده سرخرمن داده‌اند. از آخرین وعده آنها چند ماه گذشته است و دیگر اعتمادی نداریم. مدیر راه آهن شهرستان به جای رسیدگی به مشکلات کارگران در سفر زیارتی است!

کارگران راه آهن شمال شرق دامغان شرکت تراورس مدت هاست خواستار رسیدگی به مشکلات خود هستند ولی تاکنون تنها وعده های توخالی به کارگران تحویل داده شده است.

 

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود