اعتراض معلمان به دستگیری محمد حبیبی

0 77

اعتراض معلمان به دستگیری محمد حبیبی
معلمان سراسر ایران روز سه‌شنبه ۲۲ اسفند ماه ۹۶ با در دست گرفتن دست نوشته‌ها و یا نوشتن جمله‌ای بر روی تخته سیاه کلاس‌های درس خواهان آزادی زندانی سیاسی محمد حبیبی شدند.

محمد حبیبی از اعضای هیأت مدیره کانون صنفی معلمان ایران است که روز شنبه ۱۲ اسفند ماه در محل کارش در مدرس و مقابل چشم دانش آموزانش توسط مأموران امنیتی با ضرب و شتم شدید دستگیر شد. محمد حبیبی پس از بازرسی منزلش و ضرب و شتم مجدد به نقطه نامعلومی منتقل گردید.

معلمان در شهرهای مختلف ایران با حرکاتی اعتراضی در دست نوشته های خود نوشتند: جای معلم زندان نیست

بابا نان داد معلم زندان است

محمد حبیبی را آزاد کنید.

 

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود