اعتراض دانشجویان دانشگاه علم و صنعت

0 59

اعتراض دانشجویان دانشگاه علم و صنعت
دانشجویان دانشگاه علم و صنعت روز سه‌شنبه ۲۲ اسفند ماه ۹۶، در اعتراض به دستگیری گسترده دانشجویان و احکام قضایی سنگین صادر شده برای آنها دست به تجمع زدند.

دانشجویان معترض دانشگاه علم و صنعت دست نوشته‌هایی همراه داشتند که روی آنها نوشته شده بود:
روح جمعی نمرده است
ما همگی لیلا حسن زاده هستیم

در اعتراض به دستگیری دانشجویان و صدور احکام سنگین برای آنها دانشجویان دانشگاه های علوم اجتماعی دانشگاه تهران و علامه طباطبایی نیز روز دوشنبه ۲۱ اسفند ماه دست به اعتراض زدند.

همچنین دانشجویان دانشگاه پلی‌تکنیک (امیرکبیر) روز یکشنبه در اعتراض به دستگیری و احکام سنگین دانشجویان در محوطه دانشگاه پلی تکنیک دست به برگزاری تجمع اعتراضی زدند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود