تجمع کسبه پلاسکو برای دومین بار طی یک هفته

0 59

تجمع کسبه پلاسکو برای دومین بار طی یک هفته
کسبه پلاسکو روز دوشنبه ۲۱ اسفند ماه ۹۶، برای دومین بار طی هفته جاری، مقابل ساختمان سوخته این مجتمع دست به برگزاری تجمع اعتراضی زدند تا نسبت به باز نشدن قسمت سالم ساختمان پلاسکو و مغازه های تخریب ناشده آن اعتراض کنند.

کسبه معترض پلاسکو در اعتراض به پاسخ ندادن سران حکومتی به اعتراضات مردم شعار می‌دادند:
ملک ما رو دزدیدن ای مرگ بر اسرائیل
ای مرگ بر دروغگو

کسبه پلاسکو تأکید کردند تا رسیدن به خواسته های خود دست از اعتراض و تجمع برنخواهند داشت. آنها شعار می‌دادند:
ما که خاموش نمی‌شیم این بار کفن پوش می‌شیم

بیش از یک سال است که ساختمان پلاسکو در اثر آتش سوزی از بین رفته است. بنیاد مستضعفان اعلام کرده است قصد دارد بخش سالم پلاسکو را تخریب کند لذا به کسبه‌ای که مغازه های آنها در بخش سالم پلاسکو بوده‌اند اجازه کار نمی‌دهد.

تجمع کسبه پلاسکو در اعتراض به اقدامات بنیاد مستضعفان است زیرا بخش سالم پلاسکو با اندکی تعمیرات می‌تواند برای فعالیت در اختیار کسبه قرار بگیرد.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود