ادامه اعتصاب کارگران گروه ملی فولاد اهواز

0 62

ادامه اعتصاب کارگران گروه ملی فولاد اهواز
کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز (فولاد اهواز) روز دوشنبه ۲۱ اسفند ماه ۹۶، در پاسخ به فراخوان قبلی برای بیست و یکمین روز دست به اعتصاب و اعتراض مقابل استانداری خوزستان در اهواز زدند.

کارگران معترض فولاد اهواز با نشستن بر روی زمین خیابان را مسدود کرده و برای خودروهایی که صف کشیده بودند شعار می‌دادند:
همشهری به هوش باش ما کارگریم نه اوباش

کارگران همچنین شعار می‌دادند:
مرگ بر ستمگر
این همه بی‌عدالتی هرگز ندیده ملتی
کارگر می‌می‌رد ذلت نمی‌پذیرد

کارگران اعتصابی سپس در حالیکه شعار «هیهات من الذله» سر داده بودند به سمت خیابان کیانپارس راهپیمایی کردند.

کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران به پرداخت نشدن حقوق خود، بعضا بیش از یک سال، دریافت نکردن عیدی و پاداش پایان سال ۹۵، مشخص نبودن وضعیت بازنشستگی حدود ۶۰۰ نفر از کارگران، واریز نشدن حق بیمه کارگران به صندوق سازمان تأمین اجتماعی و… اعتراض دارند و اعلام کرده اند تا رسیدن به خواسته های به حق خود دست از تجمعات و اعتراضات خود برنخواهند داشت.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود