تجمع کارمندان اخراج شده کاسپین در مشهد

0 53

تجمع کارمندان اخراج شده کاسپین در مشهد
کارمندان اخراج شده موسسه کاسپین روز شنبه ۱۹ اسفند ماه ۹۶، مقابل ساختمان موسسه سرپرستی کاسپین شعبه خیام دست به تجمع اعتراضی زدند تا نسبت به اخراج خود اعتراض کنند.

آنها بنری همراه داشتند که روی آن نوشته شده بود:
در سال اشتغال، موسسه اعتباری کاسپین به پاس قدردانی و تشکر از کارمندان با سابقه خود اقدام به اخراج هزاران نفر از کارمندان خود کرد.

کارمندان اخراجی موسسه کاسپین پیش از این نیز روز ۱۶ بهمن ماه ۹۶ نیز در اعتراض به اخراج شدن خود مقابل شعبه خیام این موسسه در مشهد دست به تجمع زده بودند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود