بیانیه های تشکل های مردمی در حمایت از فراخوان چهارشنبه سوری

0 227

بیانیه های تشکل های مردمی در حمایت از فراخوان به قیام در چهارشنبه سوری
ستاد اجتماعی مجاهدین در داخل کشور در فراخوانی به تاریخ ۲ اسفند ماه ۹۶، همه هموطنان، قیام آفرینان و جوانان اشرف نشان را برای قیامی دیگر علیه دیکتاتوری آخوندی در جشن ملی چهارشنبه سوری فراخواند.

تشکل های مردمی در شهرهای مختلف ایران بیانیه هایی در حمایت از این فراخوان منتشر کرده اند.

جوانان دانشجو تبریز در بیانیه خود نوشتند: به نمایندگی از رهبرانمان ستارخان و خیابانی ها با قدم گزاری در راه آنان از تمامی مردم می‌خواهیم بار دیگر دست به دست هم چهارشنبه آخر سال را زهری در وجود حاکمیت پلید نظام ولایت فقه کنیم.

معلمان مدارس استان تهران در بیانیه خود با حمایت از این فراخوان نوشتند: با برافروختن آتش در سراسر شهرها و روستاهای ایران مزدوران ولی فقیه را به لرزه می‌اندازیم.

جمعی از کسبه و بازاریان تهران در حمایت از این فراخوان اعلام کردند: چهارشنبه سوری امسال زمان مناسبی است تا نشان دهیم قیام زنده است و تا آخرین قطه خونمان می‌ایستیم تا قیام و آزادیخواهی ادامه پیدا کند.

جمعی از عشایر بختیاری استان چهارمحال و بختیاری در حمایت از فراخوان چهارشنبه سوری عنوان کردند: بختیاری اینبار به یمن رشادت فرزندان مبارز و آگاهش ققنوس‌وار در چهارشنبه سوری ۹۶ برمی‌خیزد و رعشه مرگ و نابودی بر پیکر فرتوت ولایت فقیه وارد می‌کند.

جمعی از جوانان اصیل استان فارس در بیانیه خود اعلام کردند: می‌رویم تا چهارشنبه سوری امسال را به صحنه اعتراض علیه سران ایران ستیز ولی فقیه تبدیل کنیم و آتش ها برافروزیم.

جمعی از دانش آموزان سازمان مجاهدین در دورود با انتشار بیانیه‌ای در حمایت از قیام در چهارشنبه سوری نوشتند: در چهارشنبه سوری امسال ما هم با شرکت فعال خود هر خیابان و هر کوچه‌ای را به میدانی برای مقابله با نیروهای شب پرست تبدیل می‌کنیم.

جمعی از جوانان و نوجوانان بیکار رباط کریم در بیانیه خود نوشتند: وظیفه ملی و میهنی ماست آتش قیام را هرچه فروزانتر کرده و قیام را تا پیروزی ادامه دهیم. پس پیش به سوی قیام آتش

انجمن های حسابداران خبره مشهد در بیانیه خود ضمن حمایت از فراخوان قیام در چهارشنبه سوری اعلام کردند: در حمایت از سازمان مجاهدین خلق ایران اعلام می کنیم ما دیگر هیچ ترس و وحشتی از این خون آشام کثیف نداریم و تا آخرین قطره خون مبارزه خواهیم کرد

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود