تجمع اعتراضی کارکنان اداره کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد

0 27

تجمع اعتراضی کارکنان اداره کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد
کارکنان اداره کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد روز سه شنبه ۱۵ اسفند ماه ۹۶، در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و مزایای خود مقابل این اداره در یاسوج دست به تجمع اعتراضی زدند.

کارکنان معترض اداره کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد علاوه بر اعتراض به عدم پرداخت حقوق و مزایای خود، نسبت به مشخص نشدن رئیس سازمان جهاد کشاورزی این استان کهگیلویه و بویراحمد نیز اعتراض دارند.
کارکنان معترض اداره کشاورزی می‌گویند هر روز نام فردی تازه بعنوان رئیس این سازمان جهاد کشاورزی این استان اعلام می‌شود و کسی به مشکلات ما رسیدگی نمی‌کند.

 

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود