شهید قیام – قباد اعظمی – جوانرود

0 62

شهید قیام قباد اعظمی از جوانرود
قباد اعظمی از جوانان جوانرود کرمانشاه روز ۹ اسفند دستگیر شد.
وی در زندان و زیر شکنجه به شهادت رسید. مأموران وزارت اطلاعات دو روز پس از دستگیری وی یعنی در روز ۱۱ اسفند ماه ۹۶، به خانواده قباد اطلاع دادند که وی با سم خودکشی کرده است.
قباد اعظمی چهاردهمین شهید قیام است که در زندان و زیر شکنجه به شهادت می‌رسد.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود