شهید قیام – قباد اعظمی – جوانرود

0 120

شهید قیام قباد اعظمی از جوانرود
قباد اعظمی از جوانان جوانرود کرمانشاه روز ۹ اسفند دستگیر شد.
وی در زندان و زیر شکنجه به شهادت رسید. مأموران وزارت اطلاعات دو روز پس از دستگیری وی یعنی در روز ۱۱ اسفند ماه ۹۶، به خانواده قباد اطلاع دادند که وی با سم خودکشی کرده است.
قباد اعظمی چهاردهمین شهید قیام است که در زندان و زیر شکنجه به شهادت می‌رسد.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود