تجمع اعتراضی کوره داران و زغال فروشان جهرم

0 65

تجمع اعتراضی کوره داران و زغال فروشان جهرم
روز دوشنبه ۱۴ اسفند ماه ۹۶، تجمع اعتراضی کوره داران و زغال فروشان جهرم مقابل فرمانداری جهرم دست به تجمع اعتراضی زده و نسبت به ندادن مجوز حمل زغال اعتراض کردند.

آنها با تمسخر کردن شعارهای حکومتی فریاد شعار می‌دادند: مرگ بر نون حلال
کوره داران معترض جهرم همچنین شعار می‌دادند:
مرگ بر کارگر درود بر ستمگر

کوره داران و زغال‌ فروشان جهرم پلاکاردی در دست داشتند که روی آن نوشته شده بود:
ما کوره داران نیاز به مجوز حمل زغال داریم.

لازم به یادآوری است ده ها تن از زغال فروشان جهرم روز پنجشنبه دهم اسفند ماه ۹۶، در اعتراض به نداشتن جواز حمل زغال تجمع اعتراضی برگزار کردند.

تولید و فروش زغال از شغل هایی است که مردم به طور خاص در جهرم به آن مشغولند. ولی برای این کار نفراتی که زغال حمل می‌کنند می‌بایست مجوز حمل زغال را داشته باشند و اکنون با نداشتن این جواز درآمد آنها نیز قطع شده است.

 

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود