اعتراض اصناف و بازاریان جلفا

0 69

اعتراض اصناف و بازاریان جلفا
اصناف و بازاریان جلفا روز دوشنبه ۱۴ اسفند ماه ۹۶، در اعتراض به ترخیص نشدن کالاهای خود در صنف پوشاک و متضرر شدن کسبه، در دفتر معاونت اقتصادی ارس دست به تجمع اعتراضی زدند.

بازاریان معترض که تحت فشارهای مالی و گذران زندگی به طور خاص در ایام نزدیک به عید هستند با خشم ‌گفتند: به ما یک میلیون بدهید تا بتوانیم خرج زن و بچه مان کنیم. الان دم عید باید برای زن و بچه هایمان لباس بخریم، شیرینی بخریم، عیدی بخریم، پولی نداریم.

یکی از کسبه معترض گفت: به والله من شرمنده زن و بچه‌ام هستم. ۹۰۰ کیلومتر تا اینجا آمده ام تا بتوانم خرج زن و بچه‌ام را تأمین کنم. هر ۲۰ روز یکبار می‌روم و بچه ۳ ساله ام را می‌بینم. من آمدم که زن و بچه‌ام رو از گشنگی نجات بدم.

 

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود