اعتصاب گسترده کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه

0 73

اعتصاب گسترده کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه
از صبح روز شنبه ۵ اسفند ماه ۹۶، کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات انباشته خود به صورت گسترده دست به اعتصاب زدند و دست از کار کشیدند.

در ادامه اعتصابهای قبلی در بخشهای مختلف شرکت نیشکر هفت تپه بازنشستگان هفت تپه نیز خواستار پرداخت و پاسخگویی به مطالبات خود شدند.

این اعتراضات از روز چهارشنبه گذشته ۲ اسفند ماه ۹۶، به طور مستمر ادامه دارد.

اعتصاب گسترده کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود