آغاز اعتصاب عمومی در بانه و پیرانشهر

0 119

آغاز اعتصاب عمومی در بانه و پیرانشهر
روز شنبه ۵ اسفند ماه ۹۶، اعتصاب عمومی در بانه و پیرانشهر آغاز شد. به رغم اینکه رژیم آخوندی اعلام کرده بود که مرز با اقلیم کردستان روز دوشنبه باز خواهد شد تا بتواند با این ترفند از اعتصاب عمومی جلوگیری کند اما مردم بانه و پیرانشهر از صبح امروز مغازه‌های خود را باز نکرده و دست به اعتصاب عمومی زدند.

یکی از پاساژها به نام ماد  که در شهر بانه باز بود که مالک آن مجبور شد به خاطر اعتراض مردم پاساژ را ببندد.

رژیم آخوندی در هراس از گسترش اعتصاب؛ خودروهای آب‌پاش و صدها مزدور را وارد فرمانداری رژیم در بانه کرد و همچنین به گسیل این مزدوران به نقاط مختلف شهر اقدام کرد.

آغاز اعتصاب عمومی در بانه

آغاز اعتصاب عمومی در بانه

آغاز اعتصاب عمومی در بانه

آغاز اعتصاب عمومی در پیرانشهر

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود