اعتصاب دبیران ۳ مدرسه متوسطه در بندر ماهشهر

0 111

اعتصاب دبیران ۳ مدرسه متوسطه در بندر ماهشهر
دبیران ۳ مدرسه متوسطه در بندر ماهشهر روز چهارشنبه دوم اسفند ماه ۹۶، در اعتراض به پرداخت نشدن اضافه کاری ۵ ماه از سال جاری و ۳ ماه از سال گذشته، دست به اعتصاب زده و از حضور در کلاس های درسی خودداری کردند.
این دبیران گفتند تا کنون چندین بار از طریق آموزش و پرورش بندر ماهشهر و فرمانداری این شهرستان موضوع را دنبال کرده اند ولی تا کنون پاسخی به آنها داده نشده است.
بدنبال اعتصاب دبیران ۳ مدرسه متوسطه در بندر ماهشهر، رئیس آموزش و پرورش بندر ماهشهر برای توجیه این موضوع گفت: پرداخت اضافه کاری استانی است و با تاخیر چند ماه روبه رو می شود.
به دلیل مشکلات مالی اداره کل آموزش و پرورش خوزستان پرداخت اضافه کاری معوقه دبیران خود را با تاخیر انجام می دهد که در شرایط موجود این یک امری طبیعی است اما به گونه ای نیست که مدیران نسبت به حل آن بی تفاوت باشند، توجه به کارکنان همواره از اولویت اصلی این اداره بوده است.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود