تجمع غارت شدگان کاسپین مقابل شعبه این موسسه در مشهد

0 71

تجمع غارت شدگان کاسپین مقابل شعبه این موسسه در مشهد

غارت شدگان موسسه کاسپین در مشهد مقابل شعبه مرکزی موسسه کاسپین دست به تجمع اعتراضی زده و خواهان پرداخت شدن سپرده های به چپاول رفته خود شدند.

غارت شدگان معترض موسسه کاسپین در مشهد که حدود ۵۰ نفر بودند در اعتراض به این دزدی و چپاول و عدم پاسخگویی هیچ کدام از مسئولین موسسه کاسپین شعار می دادند:

تا پول ما به باده هر روز همین بساطه

کاسپین دزدی کرده دولت حمایت کرده

لازم به ذکر است همزمان غارت شدگان موسسه کاسپین در رشت نیز دست به تجمع اعتراضی زده و خواهان بازگرداندن سپرده های خود شدند. همچنین در تهران غارت شدگان موسسات کاسپین، آرمان وحدت و افضل توس در اعتراض به دزدی و چپاول اموالشان مقابل مجلس دست به تجمع و اعتراض زدند.

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود