تجمع اعتراضی معلمان مدارس سنندج

0 53

تجمع اعتراضی معلمان مدارس سنندج
معلمان اخراجی سال های ۵۸، ۵۹ و ۶۰ سنندج، روز یکشنبه ۲۹ بهمن ماه ۹۶، در اعتراض به اتهامات واهی که منجر به اخراجشان شد، مقابل استانداری کردستان دست به تجمع اعتراضی زدند.

معلمان معترض در حالی تجمع اعتراضی برگزار کرده بودند که هوا بارانی بود. معلمان معترض سنندج خواهان پرداخت حقوق معوقه، رفع تبعیض در حوزه کاری، رسمی شدن معلمان حق التدریسی و بازگشت به کار معلمان اخراجی شدند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود