تجمع و اعتراضات روز ۲۸ بهمن ماه ۹۶

0 106

تجمع و اعتراضات روز ۲۸ بهمن ماه ۹۶
اعتراض اساتید ودانشجویان به اخراج زهرا قلندری نژاد
بیش از ۱۰۰ دانشجو، استاد و فعال سیاسی و مدنی روز شنبه بیست و هشتم بهمن ماه در اعتراض به اخراج زهرا قلندری نژاد از دانشگاه به جرم «درویشی» بیانیه ای نوشته و این عمل را محکوم کردند.
دانشجوها، استادها و فعالین سیاسی و مدنی خواستار بازگشت زهرا قلندری نژاد به دانشگاه شدند.

اعتراض اساتید ودانشجویان به اخراج زهرا قلندری نژاد

آبادان- تجمع اعتراضی کارگران
روزشنبه ۲۸ بهمن ماه ۹۶، جمع زیادی از کارگران منطقه آزاد اروند آبادان مقابل این سازمان تجمع کرده و از نماینده خود اعلام حمایت کردند.

آبادان- تجمع اعتراضی کارگران

تهران – اعتراض رانندگان شرکت واحد
تعدادی از رانندگان شرکت واحد عضو مسکن سپیدار روز شنبه ۲۸ بهمن ماه مقابل شهرداری تهران دوازدهیمن روز اعتراض خود را پشت سر گذاشتند.

 

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود