تجمع اعتراضی مردم زلزله زده سرپل ذهاب

0 112

تجمع اعتراضی مردم زلزله زده سرپل ذهاب

جمعی از مردم زلزله زده و به ستوه آمده سرپل ذهاب روز شنبه ۲۸ بهمن ماه ۹۶، در اعتراض به کمبود امکانات از قبیل چادر و…، نداشتن کار و عدم رسیدگی مسئولین دست به تجمع اعتراضی زدند.

آنها دست نوشته هایی همراه خود داشتند که بر روی آنها نوشته بودند:

«دیگر نمی خواهیم شاهد مرگ کودکان خود باشیم»

«ما مسکن می‌خواهیم»

«ما نان و کار می‌خواهیم»

لازم به توضیح است در پی زلزله مهیبی که در آبان ماه در کرمانشاه و سرپل ذهاب بوقوع پیوست، بسیاری از خانه ها خراب شد و مردم مصیب دیده همچنان از کمترین امکانات زندگی محروم هستند. رژیم ضدبشری از تهیه کمترین امکانات برای حل ابتدایی ترین نیازهای زندگی خودداری کرده است.

 

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود