دومین روز اعتصاب تاکسی داران در قم

0 138

دومین روز اعتصاب تاکسی داران در قم

تاکسیداران قم در اعتراض به استفاده از تاکسی تلفن اسنپ صبح روز پنجشنبه ۲۶ بهمن ۹۶، برای دومین روز دست به اعتصاب زدند.

تاکسیداران ناوگان تاکسی های خود را در خیابان عطاران قم به صورت تظاهرات به حرکت در آوردند و همزان با بوق زدن اعتراض خود را به نمایش گذاشتند.

لازم به توضیح است طی هفته گذشته تاکسی داران در شهرهای قم، کرمان، یزد و یاسوج در اعتراض به شرکت اسنپ که از شرکتهای وابسته به سپاه پاسداران دست به تجمعات اعتراضی و اعتصاب زده اند.

رانندگان تاکسی کرمان روز سه شنبه ۲۴ بهمن به دفتر شرکت اسنپ حمله کرده و آن را تخریب کردند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود